Vuoden 2017 Asuntomessut avautuvat Mikkelissä, Saimaan rannalla 14.7. ja jatkuvat kuukauden verran, aina 13.8. 2017asti.

Asuinalueen rakentamisen lähtökohtana on ollut Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Puusto tarjoaa suojaa ja tuo vehreyttä, mutta viihtyisyyttä tukeva aluesuunnittelu varmistaa sen, että myös Saimaanselkä näkyy lähes joka tontille. Viitasammakon vuoksi ranta-alueella säilytetään rantakasvillisuus ja liito-oraville jätetään mahdollisimman paljon puita. Tämä on myös viihtyisyystekijä ja takaa puustoisen asuinalueen.

Ekologiset arvot on siis huomioitu hyvin uutta Asuntomessualuetta rakennettaessa. 

Messualueelle on asetettu 4 teemaa, joita on noudatettu suunnittelussa ja rakentamisessa: 

1. KAIKKI KUNNOSSA
Ihminen on kokonaisuus, jonka osien on oltava kunnossa jotta tunnemme olomme terveeksi. Valinnat asumisessa vaikuttavat henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiimme. Asuntomessuille Mikkeliin on etsitty rakentajien ratkaisuja, joilla tuetaan edellä mainittuja osa-alueita.

2. UUSIUTUMINEN
Asuntomessualue sijoittuu Savon synnyinseudulle. Kirkonvarkauden historia ulottuu kivikautisesta asutuksesta nykypäivään. Alue uusiutuu ja rakentaminen sen mukana. Haimme innovatiivisia ratkaisuja, joilla hyödynnetään uusiutuvia materiaaleja, energiamuotoja, luonnonympäristön säilymistä tai jotka tukevat ihmisen uusiutumista eli lepoa.

3. SAIMAA, JÄRVI, VESI
Saimaan rannalla asuessa ei voi välttyä upeista maisemista. Toivoimme rakentajilta luovaa otetta teeman esiintuomisessa. Teema näkyy asuinarakennusten sijoittelussa, sisustuselementeissä ja pihasuunnittelussa.

4. KUSTANNUSTEHOKKUUS
Haimme erityisesti korttelille 15 eli Onni-kortteliin ratkaisuja jotka tukevat kustannustehokkuuden toteutumista. Kustannustehokkuus tarkoittaa myös sitä, että valitut asumisen ratkaisut muuntuvat eri elämänilanteisiin ja kestävät aikaa.

Asuntomessut järjestetään 14.7.-13.8. 2017. Messut ovat kuukauden ajan avoinna joka päivä klo 10-18. Tämän lisäksi kolmena ensimmäisenä messutorstaina 20.7., 27.7, sekä 3.8. messut ovat avoinna klo 22 saakka.

 

Kuvat: asuntomessut.fi