Ilmastomuutoksen eteneminen ja luonnonvarojen hupeneminen ovat asioita, jotka koskettavat meitä jokaista. Puhdas ilma ja hyvinvoiva luonto kuuluvat myös tuleville sukupolville.

Puustellin koko yritystoiminnassa ympäristöarvot ovat olleet aina ytimessä, eivät pelkästään tuotteissa. Yritys on jatkuvasti mukana useissa ekologisten asioiden edistämiseen tähtäävissä projekteissa ja toimimme vastuullisesti yhteistä omaisuuttamme, ympäristöä kohtaan.

Puustelli Miinus-keittiön myötä teimme suuren harppauksen kohti puhtaampaa huomista. Haluamme toiminnallamme osoittaa koko kalustealalle, että konkreettisia asioita voidaan tehdä. Ympäristön huomioiminen tuotteen koko elinkaaren ajalta on ainoa tapa saada aikaan tuloksia. Tämä vaatii ryhtymistä, pitkäjänteistä työtä, aikaa, rahaakin, mutta ennen kaikkea lujaa tahtoa toimia tärkeän asian puolesta.

Puustelli Miinus-keittiön kaikki materiaalit ovat testatusti ja tutkitusti ympäristöystävällisiä, kestävän kehityksen tuotteita. Lyhyesti kiteytettynä hiilijalanjälkilaskemat kertovat jokaisen tuotteen osalta kauaskantoisista vaikutuksista luontoon ja ympäristöön, koko sen elinkaaren ajalta kuljetuksineen. Pelkästään jo Miinuksen uudet, kevyemmät rakenteet romahduttivat kuljetusten hiilijalanjäljen puoleen.

Sisäilmamittaukset puolestaan kertovat materiaalin puhtaudesta ja lopullisen tuotteen kohdalla lisäksi tuotteen valmistusprosessin puhtaudesta. Nämä yhdessä vaikuttavat sisäilman laatuun.

Puustelli Miinus-keittiö on syvä kumarrus luontoa ja ympäristöä kohtaan.