Miinus on periaatteen keittiö, jonka peruslähtökohdat ja painoarvot ovat olleet täysin erilaiset muihin lajitovereihinsa verrattuna. Fokuksena oli saada aikaan mahdollisimman ekologinen, kestävän kehityksen keittiö, joka kattaa sen koko elinkaaren.

Materiaalien selkeä polku lähtöpisteestä Puustellin tehtaalle, tuo läpinäkyvyyttä ekologisiin ja humanitaarisiin asioihin. Materiaalihankintojen arvoina ovat lisäksi kestävyys ja niiden valmistustavat. Materiaalin pitää luonnollisesti olla sellainen, että sitä on myös tehtaalla turvallista käsitellä.

Myrkytön tuotantoprosessi ja valmistusmenetelmät varmistavat lopulta sen, että Miinus-keittiö on myös käyttäjälleen turvallinen valinta.

Ympäristöasiat tulevat huomioiduksi tuotteen koko elinkaaren ajalta, alkaen materiaalin alkuperästä valmistusprosessin kautta valmiiksi tuotteeksi kuljetuksineen ja lopulta, oletettuun tuotteen elinkaaren päättymiseen.

Näiden asioiden huomioimiseksi tarvittiin laajaa materiaalien kartoitusta, runsaasti pitkäkestoista tutkimustyötä ja paljon tekeviä käsiä valmistusmenetelmien kehittämiseksi, testien tekemiseksi ja protojen valmistamiseksi.

Polku oli pitkä, välillä hankalakin, mutta se kannatti kulkea. Syntyi Miinus-keittiö, joka on testatusti ekologinen ja puhdas keittiö, ainoa lajissaan. Se alittaa sisäilmaluokituksen parhaimmankin raja-arvon jopa puolella. Lisäksi Miinus-keittiö on 100 % kierrätettävä kokonaisuus.