Ekologisessa Puustelli Miinus -mallistossa ei käytetä MDF- tai lastulevyä, ei myöskään melamiini- tai laminaattipinnoitteita.

Puustelli Miinus -malliston rungot
• Biokomposiittirungot alittavat M1-raja-arvon jopa puolella valinnoista riippuen
* viilurunkojen osalta testaukset ovat vielä kesken

Puustelli Miinus -malliston ovet ja etulevyt
• kaikki alle M1-raja-arvon

Puustelli Miinus -malliston tasot
• kaikki alle M1-raja-arvon

M1-luokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä

M1-luokitus on yritys- ja tuotekohtainen. Luokitustoiminta on vapaaehtoista, mutta monet rakennuttajat ja suunnittelijat suosivat jo materiaalivalinnoissaan M1-luokiteltuja tuotteita. Suomen Rakennuttajaliitto RAKLI, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL suosittelevat jäsenilleen M1-luokituksen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi.

Sisäilma-asioiden huomioon ottaminen rakentamisen ja rakennusten käytön kaikissa vaiheissa on edellytys hyvälle sisäilmalle. Sisäilman laatuun vaikuttavat kaikki sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalien päästöluokitus määrittelee vaatimukset työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä.

M1-luokan vaatimukset

M1-luokkaan kuuluvat ne tuotteet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC*) < 0,2 mg/m2 h
Formaldehydi (HCOH) < 0,05 mg/m2 h
Ammoniakki (NH3) < 0,03 mg/m2 h
Karsinogeeniset aineet (IARC**) < 0,005 mg/m2 h
Materiaali ei haise; hajutestin tulos vähintään + 0,1

M1-luokan myöntämisen edellytyksenä on, että testaukset suorittaa puolueeton tutkimuslaboratorio. Puustelli-tuotteista jo yli 90% on testautettu ja ne kaikki kuuluvat M1-luokkaan.