Näin Miinuksesta tuli Miinus:

  • Jokaisen osan hiilijalanjäljet ja sisäilmapäästöt laskettiin.
  • Ekologisimmat ja puhtaimmat materiaalit valittiin.
  • MDF- ja lastulevy unohdettiin.
  • Laminaatti- ja melamiinipinnat korvattiin.
  • Tuotantomenetelmät tarkistettiin.
  • Täysin kierrätettävät, uudelleen käytettävät materiaalit valittiin.
  • Myös vähäpäästöisimmät vaihtoehdot valittiin.
  • Sisäilmapäästöt pienennettiin.

Miinus-keittiökokonaisuus on rakentunut alusta asti toisin. Lähtökohtana oli saada aikaan mahdollisimman ekologinen, kestävän kehityksen keittiö, joka on turvallinen ja puhdas käytössä.

Asioiden selvittämiseksi tarvittiin laajaa materiaalien kartoitusta, runsaasti pitkäkestoista tutkimustyötä ja paljon tekeviä käsiä valmistusmenetelmien kehittämiseksi ja testien tekemiseksi.

Hiilijalanjälkilaskelmissa olivat mukana materiaalien ja valmistusprosessien lisäksi kuljetusten aiheuttamat päästöt. Miinuksen oletetun elinkaaren päättyessä puhtaiden materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen ovat suuri etu. Puhdas huoneilma on meille jokaiselle tärkeää. Miinus-keittiöiden sisäilmamittaustulos yltää jopa puolet puhtaampaan tulokseen, kuin mitä M1-raja-arvo määrittelee.

Voimme hyvillä mielin todeta, että olemme tehneet ympäristön hyväksi jotain hyvin konkreettista. Miinus-keittiö on testatusti puhdas ja ekologinen kokonaisuus.