Puustellin Miinus -keittiö on valittu Englannissa Bre-tulvatalo -kohteen keittiöksi. Englannissa arvioidaan olevan noin 5,2 miljoonaa asuntoa, joilla on riski joutua tulvan kohteiksi. Tästä syystä on ryhdytty toimenpiteisiin, jotta tulvien aiheuttamat vahingot voidaan minimoida tai korjata pienillä kustannuksilla. Suomen VTT:tä vastaava yritys BRE järjestää helmikuussa Englannin Watfordissa testin, jossa valittuun asuntoon tehdään tulvasimulaatio. Testin tavoitteena on löytää uusia rakennustapoja ja materiaaleja, jotka kestävät tulvia tai kosteusvahinkoja entistä paremmin tai joita voidaan korjata pienemmillä kustannuksilla.


Miinus-keittiö sopii hyvin BRE:n tulvatalotestiin, koska se on ekologinen, kestää hyvin kosteutta, on helposti muunneltava ja korjattava. Tällä hetkellä muuta vastaavaa keittiötä ei ole markkinoilla. Testin tulokset saadaan kevään aikana.

Jäämme odottamaan jännityksellä ja seuraamme tilannetta!