Miinuksen projektipäällikkönä toimii Tony Lönnqvist, joka on melkoinen Pelle Peloton.

Pelle Pelottoman moninaisia kykyjä tarvitaankin, kun kyseessä on ihan omanlaisensa tuote: Puustelli Miinus.

Projektipäällikköllä ei ole tavanomaista työpäivää, vaan työnkuva koostuu monesta erilaisesta osasesta. On myyjien kouluttamista, näyttelyiden ja messujen suunnittelua, tiedotustyötä, uuden kehittämistä ja paljon ajatustyötä. Työhön kuuluu paljon matkustamista, ja ajokilometrejäkin kertyy huimasti Tony Lönnqvistin ajaessa ympäri maata tapaamisissa. Kansainväliset projektit ovat ihan oma juttunsa. Työ vaatii hyvää kielitaitoa ja sosiaalista luonnetta. Aikaerotkin tuovat oman mausteensa: työpäivät venyvät välillä pitkiksi, kun asiat on hoidettava silloin, kun toisella puolella maapalloa on virka-aika.

Koulutukseltaan Tony on puupuolen muotoilija-artenomi. Materiaalintuntemus ja prosessin ymmärtäminen ovat Tonylle erityisen tärkeitä ominaisuuksia. Harjavallan tehtaalla projektipäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä sekä kymmenhenkisen tuotekehitystiimin, että tuotantopuolen kanssa. Tuotekehityksessä paitsi suunnitellaan uusia tuotteita, myös kehitetään ja viedään niitä eteenpäin. Kuuntelemisen taito ja asioiden välittäminen eteenpäin ovat iso osa työnkuvaa projektipäällikön toimiessa linkkinä tuotannon ja tuotekehityksen välillä.

Luova ajattelu ja asioiden näkeminen ”laatikon ulkopuolella” ovat läsnä joka päivä. Trendien etsiminen ja vainuaminen, tulevien keittiötuulien haistaminen ja jatkuva uuden oppiminen ovat luovaa työtä parhaimmillaan. Tony suhtautuukin pestiinsä intohimoisesti, ja Miinuksen maailmanvalloitus on hänelle kunnia-asia.

Parhaaksi asiaksi työssään Tony mainitsee ihmiset: keskustelut, kohtaamiset ja tuotetietouden eteenpäin vieminen ruokkivat Pelle Pelottoman mieltä, tämän piirtäessä Miinusta maailmankartalle.