Miinus-keittiö on rakentunut ekologisesti ja 3R-periaatteen mukaisesti – Reduce, Reuse, Recycle. Jo alkuvaiheessa karsittiin kaikki ne materiaalit, jotka olivat sisäilmamittausten ja hiilijalanjälkilaskelmien perusteella välttämättömiä ympäristörasitusten vähentämiseksi. Rakenteita uudistettiin kalusteiden keventämiseksi ja ekologisemmin kuljetettaviksi.

Miinus-mallistoon valitut materiaalit ja puhtaat, myrkyttömät valmistusmenetelmät varmistavat sen, että keittiö on puhdas ja turvallinen jokapäiväisessä käytössä. Miinus-keittiö alittaa parhaimman sisäilmaluokituksen M1-raja-arvon jopa puolella. Miinus-keittiön materiaalit ovat kaikki uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä.

Miinus-keittiökokonaisuus on rakentunut alusta asti toisin. Lähtökohtana oli saada aikaan mahdollisimman ekologinen, kestävän kehityksen keittiö, joka on turvallinen ja puhdas käytössä.

Asioiden selvittämiseksi tarvittiin laajaa materiaalien kartoitusta, runsaasti pitkäkestoista tutkimustyötä ja paljon tekeviä käsiä valmistusmenetelmien kehittämiseksi ja testien tekemiseksi.

Hiilijalanjälkilaskelmissa olivat mukana materiaalien ja valmistusprosessien lisäksi kuljetusten aiheuttamat päästöt. Miinuksen oletetun elinkaaren päättyessä puhtaiden materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen ovat suuri etu. Puhdas huoneilma on meille jokaiselle tärkeää. Miinus-keittiöiden sisäilmamittaustulos yltää jopa puolet puhtaampaan tulokseen, kuin mitä M1-raja-arvo määrittelee.

Voimme hyvillä mielin todeta, että olemme tehneet ympäristön hyväksi jotain hyvin konkreettista. Miinus-keittiö on testatusti puhdas ja ekologinen kokonaisuus.